Skötselråd

Här kommer en del skötselråd för växthusen.

Snö
Snösmältning om våren
Storm och vind

Allmän skötsel:

Om det samlas mycket skräp vid mellan profil och fönster så bör man ta bort det. Spola med högtryck en eller två gånger per år.

Kontrollera att det inte samlats skräp under vädringsfönstren. Det är en vanlig anledning till läckage.

Små rostfläckar kan tas bort med stålull eller stårborste men var varsam så att inte mer än nödvändigt av galven tas bort. Gnid in med lite rå linolja.

Kontrollera varje vår och höst att alla klämmor sitter som de ska. Tryck tillbaka klämmor som böjts ut och byt ut de som är trasiga eller saknas.

Ta lite silikon-olja på dörrhjulen ibland. Kontrollera att det inte samlas skräp i dörrskenen.

Snö

Glasväxthus

Alla växthus är snökänsliga.  Stommarna på glasväxthusen är kraftiga, varje profil klara mer än 70 kg, och det är glaset/kanalplasten som är den svaga länken. De tål 50 kg/m² . Nedan finns lite exempel på snövikter från SMHI. Nysnö är normalt inget problem för det väger så lite men om man är borta på vintern bör man be någon kolla till växthuset så det inte ligger för mycket snö på taket. Det går lätt att raka ner snön med en plastskrapa eller liknande och väljer man att ha en kamin i växthuset så är det bara att elda och vänta så glider snön ner av sig själv.

Mycket fluffig snö: mindre än 30 kilo/kubikmeter (alltså 1 m snötäcke)
Nyfallen fluffig snö: 30-100 kg
Våt nysnö: 100-200 kg
Vindpackad nysnö: 200 kg
Packad senvintersnö: 200-300 kg
Vårsnö i avsmältningens slutskede: 400 kg

Bågväxthus

Varken plastfolien eller konstruktionen klarar hur stora mängder snö som helst. Det är svårt att säga hur många decimeter man kan tillåta eftersom snö kan väga så olika. När man skottar av bågväxthusen är det viktigt att man även skottar längs sidorna eftersom snötrycket inåt från sidan kan bli avsevärt.

Är det vanligt med mycket snörika vintrar där ni har växthuset brukar vi rekommendera att ta av plasten på vintern. Om man inte har problem med möss och andra gnagare kan man lossa plasten längs ena långsidan och vika över den på andra sidan där den får ligga under vintern. Då slipper man gräva ned plasten på två långsidor till våren.

Back to the top

Snösmältning

Det kan ligga lite snö på taket utan att det tar skada men när våren kommer och töväder och köldgrader avlöser varandra bildas det ofta en ishinna närmast glaset. Om det är snö ovanpå ishinnan kan tyngden bli avsevärd. Detta kan medföra två problem när isen sedan glider av: 1) ishinnan bildar en kil som tvingar upp hållarna till glasen när isen glider ner, och 2) isen blir så tjock att den sticker ut från taket en bit och bilder då en hävarm som knäcker glaset i takkanten.

När det börjar töa är det lämpligt att skrapa av snön och isen innan det bildas stora issjok. Varje vår bör man inspektera glasens hållare och böja tillbaka dessa om de glappar för mycket. OBS! Glaset måste kunna röra sig så lite glapp kan det vara men inte mer än några millimeter.
Back to the top

Storm och vind

GlasväxthusHänga av öppnare

Våra glasväxthus har en kraftig konstruktion men om det varnas för kraftiga vindar bör man vara noga med att stänga fönster och dörrar. Haka av automatöppnarna. En kraftig vindby genom ett öppet fönster kan bokstavligen trycka ut fönstren. Därför bör man alltid ta det säkra för det osäkra.

När ni planerar för att bygga ert växthus försök placera dörren så vetter från den vanliga vindriktningen, eller den riktning som stormar brukar blåsa från.

Bågväxthus

Bågväxthusen är mindre känsliga för vind men naturligtvis klara de inte hur kraftiga stormbyar som helst. Även här gäller att stänga fönster och dörrar vid stormvarning men det absolut viktigaste är förarbetet när man sträcker plasten vi montering.

Plasten måste sträckas ordentligt och grävas ner enligt monteringsanvisningen. Dåligt spänd plast gör att den vibrerar och fladdrar även vid måttlig vind, vilket leder till förslitningar som sedan ger upphov till sprickor. Var observant med att inte fästa exempelvis stödlinor mellan plast och båge.
Back to the top

Uppdaterar…
  • Du har inga produkter i varukorgen.